ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกท่านในการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี มหาวิทยาลัยเกริก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ที่รับรางวัลทุกท่านในการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี มหาวิทยาลัยเกริก
หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ” โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอาหรับ

ผลการประกวดมีดังนี้
🎉 รางวัลผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
    รางวัลชนะเลิศ
        – นางสาวเวอร์จีเนีย โอลิเวอร์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
        – นางสาวนาตาลี ทับสุข จากโรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
        – เพชรลดา กาญจนรัตกุล จากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 
🎉 รางวัลผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
    รางวัลชนะเลิศ
        – นายพงษ์นิธิ ไพศาลวัฒนา จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
        – นางสาวศรัญญ่า บุริมาตร์ จากโรงเรียนบัวขาว
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
        – นางสาวปรียานุช มณีโชติ จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี
 
🎉 รางวัลผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
    รางวัลชนะเลิศ
        – นางสาวจารวี แซ่หลี่ จากโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
        – นางสาวเจนจิรา เนืองนิตย์ จากโรงเรียนสว่างบริบูรณ์
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
        – นางสาวจิดาภา วงศ์เกษม จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 
🎉 รางวัลผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ
    รางวัลชนะเลิศ
        – นางสาวสุรอยา เทียนรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
        – นางสาวกมลชนก เจียมประชา โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
        – นางสาวอาริสา เจ๊ะบ้าย โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา
 
        นักเรียนแต่ละคนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอย่างยอดเยี่ยม และทางมหาวิทยาลัยเกริกขอให้นักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ นำความสำเร็จที่ได้มานั้นให้เป็นกำลังใจในการต่อสู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญในการศึกษาและเรียนรู้เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสและร่างกายแข็งแกร่ง

ชมรูปภาพเพิ่มเติมที่ Link : https://www.facebook.com/krirk.uni/posts/pfbid02fN
วีดิทัศน์บรรยากาศการแข่งขัน : https://www.facebook.com/krirk.uni/videos/644621810719744/
บรรยากาศพิธีมอบรางวัล : https://www.facebook.com/krirk.uni/videos/833384964889903/
 
Scroll to Top