งาน 90 ปี แห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

งาน 90 ปี แห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30- 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก
        สำนักอธิการบดี ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมจัดงาน“90 ปี แห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ” ศาสตราจารย์ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี ของท่านอธิการบดี
พิธีเริ่มด้วย ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศาลดร.เกริก มังคละพฤกษ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นคณะสิงโต มังกร หลงเฉียนไทยแลนด์ ได้ทำการแสดงเชิดสิงโตและนำท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร พร้อม แขกผู้มีเกียรติ เข้าชมการแสดงจากสถาบันต่างๆ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกริกที่ได้จัดการแสดงที่สวยงามเข้าร่วมอวยพรท่านอธิการบดี ถึง 13 ชุด
        จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน รวมทั้งบุคลากร ได้ร่วมร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 90 ปี แก่ท่านอธิการบดี พร้อมตัดเค้กร่วมกัน โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน สื่อมวลชน รวมทั้งบุคลากรทุกท่าน จะได้รับมอบของที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

Scroll to Top